Datorzinības, 120h

grafiks-6.xlsx

Krievu valoda (bez priekšzināšanām), 150h

grafiks_ABI.xlsx

Krievu valoda (bez priekšzināšanām), 150h

grafiks_JG-2.xlsx

Datorzinības (ar priekšzināšanām), 100h

grafiks-4.xlsx

Vācu valoda (ar priekšzināšanām), 100h

grafiks-5.xlsx

Angļu valoda (ar priekšzināšanām) Higher Intermediate), 100h

grafiks-3.xlsx

Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim, 150h

Par izmaiņām
grafiks_nov.xlsx
grafiks_JG.xlsx

grafiks-1.xlsx

Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate), 100 stundas

grafiks.xlsx


Valsts valodas izglītības programmu saraksts:
Nr.p.k. Izglītības programmas numurs un nosaukums Mācību stundu skaits
1 2 3
1 1aK Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim 150
2 2aK Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim 150
3 3aK Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim 150
4 4aK Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim (ar angļu pamatvalodu) 150

Svešvalodu, datorzinību un citu izglītības programmu saraksts:

Nr.p.k. Izglītības programmas numurs un nosaukums Mācību stundu skaits
1 2 3
1 67K mod. - Angļu valoda (bez priekšzināšanām) 150
2 68K mod. - Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary) 100
3 69K mod. - Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate) 100
4 70K mod. - Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Intermediate) 100
5 71K mod. - Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Higher Intermediate) 100
6 86K mod. - Biznesa angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Higher Intermediate) 150
7 87K mod. - Biznesa angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Advanced) 150
8 88K mod. - Biznesa angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Very advanced) 150
9 91K mod. - Vācu valoda (bez priekšzināšanām) 150
10 92K mod. - Vācu valoda (ar priekšzināšanām) 100
11 93K mod. - Krievu valoda (bez priekšzināšanām) 150
12 94K mod. - Krievu valoda (ar priekšzināšanām) 100
Mākslas studijā veidotie darbi


 

   
   
   


Teātra pavasaris, 2015.g.


Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .