Par mums
Biedrība PIECAS IZAUGSMES FORMULAS
Galvenie mērķi

Atbalsta nodrošinājums bērniem un jauniešiem ar ierobežotām iespējām (daudzbērnu, maznodrošinātām, nepilnām, šķirtām, sociālā riska utt. ģimenēm), kā arī bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām. Nodrošinām ilgstošu atbalstu audžuģimenēm, aizbildņu un adoptētāju ģimenēm.

Mūsu mērķis ir motivēt, ieinteresēt, konsultēt un sniegt nepieciešamu atbalstu audžuģimenēm, kas ļaus palielināt audžuģimeņu skaitu Kurzemē un kopumā Latvijā. Biedrībai ir atbilstoša pieredze darbā ar audžuģimenēm, adoptētājiem un aizbildņiem, piedāvājot tiem apmeklēt psihologa konsultācijas, kursus, meistarklases, terapijas grupas un individuālās konsultācijas.

Esam gatavi uzrunāt esošās un potenciālās audžuģimenes, organizēt un vadīt pasākumus, kursus, lekcijas, atbalsta grupas, meistarklases u.c., kā arī rakstīt un realizēt projektus, piedalīties konkursos u.tml.

Citi mērķi

 • atbalsts un dažāda veida palīdzība vecāka gadagājuma cilvēkiem,
 • paaudžu sadarbība un abpusējs dialogs
 • psiholoģiskais atbalsts bērniem, jauniešiem un vecāka gadagājuma cilvēkiem;
Citas prioritātes

 • neformālā izglītība (vispārēju prasmju apguve), profesionālā izglītība,
  • nometņu organizēšana un realizēšana,
   • dalība konkursos,
    • projektu rakstīšana un īstenošana.

 • Psiholoģiskā, pedagoģiskā, sociālā vai juridiskā palīdzība krīzes situācijā nonākušam audžuģimenēm, aizbildņu vai adoptētāju ģimenēm, risinot sociālos, veselības, izglītības un ar emocionālu labklājību saistītus jautājumus;
 • psiholoģiskās, sociālās un pedagoģiskās palīdzības sniegšana krīzes situācijā nonākušam bērnam, palīdzot viņam atrast audžuģimeni, aizbildni, potenciālu adoptētāju vai vienkārši uzticības personu.
Biedrības „Piecas izaugsmes formulas” valde sastāv no 3 cilvēkiem – valdes priekšsēdētājas Olgas Apses un valdes locekļiem – Endija Apses, Marijas Ostrovskas.
Ar Latvijas Republikas Finanšu ministrijas 20.05.2016. lēmumu Nr.30.6-8.2/42257 biedrībai “Piecas izaugsmes formulas” ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss. Ziedojot biedrībai „Piecas izaugsmes formulas” uzņēmumi ir tiesīgi saņemt nodokļu atvieglojumus.

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .